Vinh-Liem's Home Page 

Vĩnh-Liêm Gia-Trang


Welcome To Vinh-Liem's Home Page!

KỶ SỬU 2009

    

                               Hoa Anh Đào Hoa Thịnh Đốn                                            Vĩnh Liêm

Kính chào quư khách ghé thăm Vĩnh-Liêm Gia-Trang!

Từ ngày bỏ nước ra đi,

Sống đời tị nạn, đêm th́ "say-bơ" (cyber).

Cuộc đời như một ván cờ!

Vào thăm tệ-xá vài giờ giải khuây.

Ch́a khóa mở cửa: Vĩnh-Liêm Gia-Trang dùng bộ chữ Unicode UTF-8 để viết tiếng Việt. 

Nếu quư khách chưa có bộ chữ Unicode, xin download "Unicode Fonts For Windows": 

Note: If you don't have Unicode, please download "Unicode Fonts For Windows."

http://www.vps.org/rubrique.php3?id_rubrique=73

Hỡi kẽ sĩ! Hỡi những người trong trắng!

 Có bao giờ nghe tiếng gọi non sông?

Vĩnh Liêm

Xin mời quư khách bấm vào các mục dưới đây để vào từng thư-pḥng. 

 

Các thư-pḥng dùng tiếng Anh (English Section):

   English   Professional   My Favorite  CyberTombs    Business Corner   VEC Mortgage Networks

Các thư-pḥng dùng tiếng Việt (Vietnamese Section):

Thơ   Văn   Lưu Bút  Tiểu Sử Tác Giả   Vườn Thơ Chuyển Lửa   NewHope4VN

Ba Tác phẩm Anh-ngữ của Vĩnh Liêm xuất bản năm 2008 & 2009

Without Beginning Without End (Poetry / Thơ Anh Ngữ)

Lament of The Boat People / Bi Ca Người Vượt Biển (Poetry & Essays / Thơ Song Ngữ)

Two Faces Of Life (Essays in English)

C̣n Vương Tơ Ḷng (Thơ T́nh)

Các Mục Thường Xuyên của Vĩnh Liêm

---<< Truyện Ngắn >>--- 

Bữa Chả Gị Cuối Cùng * Cơn Hấp Hối Của Một Đơn Vị  * Đêm Thánh Vô Cùng  Ăn Tết Sài G̣n * Trông Vời Cố Quốc 

Tuổi Con Ngựa

---<< Biên Khảo >>--- 

Thơ Lục Bát * Thơ Đường Luật  * Trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974 cùng những chứng liệu lịch sử 

---<< Sáng Tác Mới (Thơ) >>--- 

Dân Tộc Việt * Lời Trần T́nh 30 * Mai Một * Sao Ta C̣n Quẩn Quanh ĐâyThắm Thoát 30 Năm * Ba Mươi Năm Nước Mất Nhà Tan * Ba Mươi Năm Nỗi Đoạn Trường * Hoa Thịnh Đốn: Ngày Hội Tụ * Hỡi Đấng Anh Hùng * Ngày Quốc Hận * Nửa Đời Bỏ Lại * Vô Ngă Vô ƯuLời Trần T́nh 29 

---<< Vườn Hoa Văn Học © >>--- 

Trại Kiên Giam của Nguyễn Chí Thiệp (điểm sách)  

---<< Hương Sắc Trong Vườn Thơ © >>--- 

Mùa Xuân qua những vần thơ yêu nước

---<< Những Vần Thơ Giữ Lửa ->>-- 

Giấc Mộng * Hẹn nhau Về Ăn Tết Đống Đa * Ta Vinh Hạnh Được Làm Người Việt Quốc * Xuân Này Con Vẫn Chưa Về Được * Vẫn Chuyện Tháng Tư Gia Đ́nh Việt Quốc Cà-phê Ruộng * Dân No Nhờ Khẩu Hiệu *  Nghị Quyết 36  Hoan Hô Tham Nhũng  Vẫn Chuyện Tháng Tư  

---<< Sách Dư Định Xuất Bản >>--- 

Nếp Sống Ḥa Hảo © * Cổ Nhạc Việt Nam © * Tị Nạn Trường Ca ©, Tập III, IV, V, VI, VII (Thơ) * Thăng Hoa © (Thơ) * Hương Đồng Nội © (Thơ) * C̣n Vương Tơ Ḷng © (Thơ) * Hạnh Phúc Phía Bên Kia © (Tập Truyện) * Ngày Xuân Chưa Đủ Ấm © (Tập Truyện) * Hồi Hương © (Tập Truyện) * Vườn Hoa Văn Học © (Giới Thiệu) * Hương Sắc Trong Vườn Thơ © (Giới Thiệu) * Thế Lực Nào? © (Tuyển Tập Chính Trị) * Tha Hương Văn Tập © (Tạp Bút) * Sứ Giả Của Thi Ca © (Biên Khảo) * Loan Officer's Handbook © (Compilation) * Mortgage Processor's Handbook © ( Compilation) * Dictionary of Real Estate and Mortgage © (Compilation) * Mortgage Regulations © (Compilation) * Recorders of Deed Directory © (Compilation) * Live to Your Health © (Compilation) * Đường-Máu-Mỡ: Ba Chứng Bệnh Hiểm Nghèo! © (Biên Khảo) * Nhất Định Thắng © (Tuyển Tập Nhạc) * Thuyền T́nh © (Tuyển Tập Nhạc) 

 

Các Trang Thơ & Văn của Vĩnh Liêm tản mác trên các Mạng

Thơ Thân Hữu xứ Quảng -  http://thothanhuu.tripod.com/vl/thovl.htm

Liên-Mạng Việt-San - http://lienmang-vietsan.95mb.com

Một Góc Phố - http://motgocpho.com/forums/

Website Lê Dinh - http://www.ledinh.ca

 

Trang Của Bạn

» Vườn Thơ Đường Luật  »  Hội Văn Nghệ Sĩ Việt Nam Tự Do  »  Quốc Dân Khế Ước »  Phật Giáo - Sách Ấn Tống  

 

Giới Thiệu Tác Phẩm

Đảng Cộng Sản Việt Nam - Lịch Sử và Huyền Thoại, Tập I & II (Biên khảo của Cao Thế Dung)  *  Tháng Tư, 1975 (truyện dài của Đỗ Tiến Đức)  *  Người Lính (thơ của Trần Hoài Thư) * Tiếng Quê Hương (tập truyện của Ngô Sỹ Hân) * Vịnh Bắc-Việt - Địa-Lư & Chủ-Quyền Hải-Phận (nghiên cứu của Vũ Hữu San) * Tôi Phải Sống (bút kư của Linh mục Nguyễn Hữu Lễ) * Trông Vời Cố Quốc (thi tuyển Đỗ Quư Sáng, Nguyễn Vô Cùng, Đỗ Quảng, Nguyễn Kinh Bắc và Hồ Công Tâm) * Ngày Tháng Lưu Vong (thi tập của Hồ Công Tâm) * Hai Thế Hệ (tuyển tập truyện ngắn của Nguyễn Lư Tưởng, Trần Quán Niệm và Phan Vỹ) * Dấu Tích (thơ của Linh Quân Lê Bá Năng) * Hành Tŕnh của một Cổ Trắng (truyện của Trần Hoài Thư) * Cô Bé Bên Giàn Hoa Giấy Đỏ (tập truyện của Phong Thu) * Những Nhánh Sông Quê Hương (thi tuyển Hoàng Định Nam-Mạc Phương Đ́nh-Quang Huỳnh-Vô T́nh-Vũ Đ́nh Trường) * Việt Nam Khát Vọng Dân Chủ Tự Do (tuyển tập chính trị của Nguyễn Chí Thiệp) 18 Tác Giả Miền Nam trong & ngoài nước (tập truyện) * Một Góc Quê Nhà (tập truyện của Ngô Sỹ Hân) Cuộc Chiến Chưa Tàn (hồi kư của Trần Nhật Kim) Vùng Lầy Nước Mắt (tự truyện của Trần Nhật Kim)

 

Các Tác Phẩm do Văn-Thi-Hữu gửi tặng

Lưu Vong Trường Khúc (Thơ, Lâm Hoài Vũ) - Thơ Giữa Đời Thường (Thơ, Vương Đúc Lệ) - Thơ Vương Đức Lệ (Thơ, Vương Đức Lệ) - Thơ T́nh Vương Đức Lệ (Thơ, Vương Đức Lệ) - C̣n Nguyên Nỗi Ngậm Ngùi (Thơ, Lăm Thúy) - Nhập Gia... (Bút kư, Nguyễn Quang) - Định Mệnh (Bút kư, Thanh Hiền) - Tháng Tư, 1975 (Truyện Dài, Đỗ Tiến Đức) - Tặng Một Vầng Trăng (Tập Truyện Thơ Thiền, Tâm Minh Ngô Tằng Giao) - Quỷ Trong Sa Mạc (Truyện Thơ Tiền Thân Đức Phật, Tâm Minh Ngô Tằng Giao) - Truyện Cổ Phật Giáo (Truyện Thơ, Tập 3, Tâm Minh Ngô Tằng Giao) - Kinh Pháp Cú (Chuyển Dịch Thơ, Tâm Minh Ngô Tằng Giao)

 

Giới Thiệu Văn Thi Hữu   

Nhà văn Trần Hoài Thư

Các Trang Nhà Thân Hữu - Quick Link

*  Thơ Thân Hữu xứ Quảng  *  Phật Giáo Ḥa Hảo  *  Nữ Kư Giả Nguyễn Huỳnh Mai  Thi sĩ Hoàng Ngọc Liên  *  Vũ Hữu San  *  Dân Chủ Ca  *  Nhà phát hành Gió Đông  *  Liên Mạng Việt San  *  Phong Trào Quốc Dân Đ̣i Trả Tên Sài G̣n * Thỉnh Nguyện Thư xin trả tên Tổng Giáo Phận Sài G̣n  * Cộng Đồng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn  *  Nước Việt Online  *  Lực Lượng Quốc Dân Việt Nam  *  Website Lê Dinh  *  Một Góc Phố

 

  

Ṭa Đô-Chánh Sài-G̣n (trước 1975)

 

   Contact:     Vinh Liem

                    1 Applegrath Court, Germantown, MD 20876-5613 (U.S.A.)

                    E-mail: vinhliem9@aol.com

Designed by Vinh Liem 2002