Sáng Tác Mới

 

         Ngày Quốc Hận
 

 


Ngày Quốc Hận hằng năm đều cứ đến,
Với mọi người tị nạn khắp năm châu.
Ngày quốc dân ly tán quá buồn đau!
Ngày vận nước đắm ch́m trong bể khổ!

Người tị nạn vẫn luôn luôn ghi nhớ,
Làm sao quên Ngày Quốc Hận cho cam!
Nỗi đau chung của dân tộc Việt Nam,
Ĺa bỏ xứ là xa rời quê Mẹ!

Ai vui sướng? Ai mau quên chóng thế?
Mà ăn mừng Ngày Quốc Hận hằng năm!
Nhỏ lệ đi trước vận nước thăng trầm!
Phải kiên-dũng dành Tự Do, Dân Chủ.

Đừng dở thói lọc lừa, gian lận chứ!
Đồng bào ta đă đau khổ quá nhiều!
Sao không thương? Lại làm chuyện trớ trêu?
Gây chia rẽ giữa những người yêu nước.

Ngày Quốc Hận năm nay, như năm trước,
Vẫn là Ngày Quốc Hận của năm sau.
V́ Quê Hương, v́ Dân Tộc, Đồng Bào...
Ta tưởng niệm những anh linh đă khuất.

Ngày Quốc Hận phải là Ngày Bất Khuất,
Để toàn dân cùng lật đổ bạo quyền.
Để người dân được hạnh phúc, ấm êm,
Để nước Việt vươn ḿnh trong nắng mới.

Hăy sát cánh cùng nhau ta đi tới,
Đừng nghe lời ngon ngọt của tà tâm.
Ta bị lừa đă ngót sáu mươi năm!
Ngày Quốc Hận phải là Ngày Đại Thắng.
 

(Đức Phố, 18-02-2005)

       
Vónh Lieâm

 

   Contact:   Vinh Liem

                   1 Applegrath Court, Germantown, MD 20876-5613 (U.S.A.)

                   E-mail: vinhliem9@hotmail.com

          [Home]