Lưu Bút

 

Xin chân thành cảm tạ quư văn-thi-hữu, thân-hữu và báo chí đă ưu ái dành cho Vĩnh Liêm những ḍng lưu bút thật thân thương và tŕu mến. 

Vĩnh Liêm

 

Trần Hoài Thư -- "TỊ NẠN TRƯỜNG CA: Những bước chân của người xa Tổ-quốc, những giọt lệ của người ly hương, những căm hờn uất hận của người c̣n là CON NGƯỜI, c̣n T̀NH NGƯỜI, c̣n Quê-hương, c̣n Đất-nước, c̣n màu cờ..." 

Nguyễn Công Minh -- "... Tôi đang nghĩ rằng, trước nhất, là người tỵ nạn tôi phải có trong tay cuốn TỊ NẠN TRƯỜNG CA."

Hạc Mai -- "... Ẩn trong những lời thơ khi nồng nàn khi nghẹn ngào uất hận, có chứa đựng một niềm tin: đó là niềm hy vọng chung của những người dân Việt Nam thuần hậu, thấm nhuần triết lư Á Đông tin tưởng ư dân là ư Trời, và bạo quyền sẽ một ngày bị sụp đổ bằng sự vùng dậy của toàn dân. Anh Vĩnh Liêm đă thắp sáng niềm tin đó bằng những câu thơ mạnh mẽ:

                    Sau lưng em c̣n khối người tị nạn 

                    Vẫn mơ ngày hội ngộ với Sài-đô

                    Vững niềm tin khôi phục lại cơ đồ

                    Dân Bách Việt bốn ngàn năm văn hiến...

                    (Gởi lời chào người em gái Sài-G̣n 1975)

 

 

 

Văn-Thi-Hữu, Thân-Hữu, và Báo Chí

 

»   Nguyễn Ngọc Bích

»   Hạt Cát

»   Vũ Thái Ḥa

»   Hoàng Ngọc Liên

»   Huyền Thanh Lữ

»   Hạc Mai

»   Peggy Marggraf

»   Nguyễn Công Minh

»   Cao Thế Song

»   Hướng Thiện

»   Trần Hoài Thư

»   Đặng Trinh Wallenstatter

»   Vũ Đ́nh Trường

»   Nguyễn Tường Vân

»   Lâm Hoài Vũ

»   Bà Nguyễn Xuân

»   Tuần báo Người Việt

 

   Contact: Vinh Liem

                     1 Applegrath Court, Germantown, MD 20876-5613 (U.S.A.)

                     E-mail: vinhliem9@hotmail.com

                                                          [Back]        [Home]