Sng Tc Mới

 

 

Hoan Ho Tham Nhung!

(Than tang ba nha bao Trng Hoang Long,

inh Anh Tuan va Lu c Toan va b Ha-Noi

tch thu giay phep hanh nghe v dam viet bai chong

can-bo ang tham nhung.)

 

Nan tham nhung a tr thanh quoc sach!

Sao ban con ho hi chong lam chi?

Chong ang ta th ban c li g?

Hay giay phep b thu hoi tc khac?!

 

Ban nen biet ang rat la nghiem khac,

Vi nhng ngi chuyen vach la tm sau.

Can bo ta nh tham nhung mi giau,

Nh giau co ang mi con vng manh.

 

ang con manh v co Nong c Manh,

Dang cho Tau cac phan at than yeu.

Can bo ta la can bo quan lieu,

Mac dan oi, ang cha can biet ti.

 

Nan tham nhung khi t ngay oi mi,

oi mi i can ngo goc khu en.

Muon lam giau th can phai bon chen,

Cung tham nhung, cung chia nhau a v

 

Ban ung ti la ban lam phat y,

Nhng nh cao tr tue Ba nh.

Du chng tai ban cung phai lam thinh,

Du gai mat ban cung anh nham mat.

 

Tot hn het, ban hay nen de dat,

Muon song con, ban hay vuot theo uoi.

C hoan ho tham nhung en muon i,

ang thay the khen ban la yeu nc.

 

ang cai tr lam ngi dan khiep nhc,

Du sai lam cung phai vo tay khen.

Nen ngi ngay cung phai tr thanh hen,

Co nh the ang mi con song vng.

 

Ngi yeu nc nay chang con at ng!

 

(c Pho, 19-06-2004)

 

Vnh Liem

 

 

   Contact: Vinh Liem

                   1 Applegrath Court, Germantown, MD 20876-5613 (U.S.A.)

                   E-mail: vinhliem9@aol.com; vinhliem9@hotmail.com

          [Home]