Trang Thơ

 

                     

                     Sau lưng em cn khối người tị nạn 

                    Vẫn mơ ngy hội ngộ với Si-đ

                    Vững niềm tin khi phục lại cơ đồ

                    Dn Bch Việt bốn ngn năm văn hiến...

                    (Gởi lời cho người em gi Si-Gn 1975)

 

                  Xuan nay con van cha ve c!

               Khong phai con ham x ngi

               Chang phai con quen tnh at nc

               Ma v hoan canh chang ve thoi!

                      (Xun ny con vẫn chưa về đươc)

 

                    Gi a iem, xin moi ngi vn ti,

                    Nam tay nhau trong tnh ngha anh em.

                    Xay i vui, xoa bo moi man em,

                    i rc sang, chan hoa tnh dan toc.

                         (Giấc Mộng)

 

  Thi Phẩm Xuất Bản

  Thi Phẩm Sẽ Xuất Bản

  Tc Phẩm Xuất Bản Tại Hải Ngoại

 

 

   Contact: Vinh Liem

                   1 Applegrath Court, Germantown, MD 20876-5613 (U.S.A.)

                   E-mail: vinhliem9@aol.com; vinhliem9@hotmail.com

 

                                                                     [Home]