Sng Tc Mới

 

Ba Mươi Năm Nỗi Đoạn Trường

 

 


i! Mưa dai dẳng suốt ngy!
Ba mươi năm vẫn thế ny hay sao?!
Xt thương nỗi khổ đồng bo,
Trong tay bạo lực, tht go bi thương.
Ba mươi năm nỗi đoạn trường,
Bị che phủ bởi bức tường ngu dn.
Dn ngu gnh vc nợ nần,
Đảng khn ăn chận hết phần cơm ngon.
Ni sao hết chuyện nước non!
Bạo quyền cn đ, dn cn khổ đau!
Dịp may đ lỡ chuyến tu,
By giờ ni chuyện sang giu với ai?
Khi xưa quyền lực trong tay,
Giờ đy sao lại ăn my đối phương?
Bn dn, đất, biển, qu hương...
Lm giu cốt để tm đường thot thn.
Dn ngho mặc xc người dn,
Tiền quan bỏ ti, nợ nần dn lo.
Cứ nhn khẩu hiệu ấm no
Th dn bớt đi, chẳng lo mọi điều!
Dn giu - nhờ bọn Việt kiều.
Mỗi năm viện trợ t nhiều tỉ đ.
By giờ nước mạnh, tiền v
Đảng ta vững tiến - cơ đồ nt tan!
Mặc dn đi khổ, lầm than...
Bạo quyền vơ vt - dn gian on hờn.
Cn đu cẩm t giang sơn!
Mắt mờ v những ha đơn đặt hng.
Nghe chăng uất hận ngt ngn?
Sao khng dẹp bỏ tham tn cho mau?
Để dn giảm bớt khổ đau,
Dn no th nước sẽ giu nay mai.
 

(Đức Phố, 30.4.2005)
 

 Vnh Liem

 

   Contact:   Vinh Liem

                   1 Applegrath Court, Germantown, MD 20876-5613 (U.S.A.)

                   E-mail: vinhliem9@hotmail.com

          [Home]