CyberTombs

 

Những Nấm Mồ Vô H́nh

Respectfully dedicated to our dear departed friends--writers, poets, scholars, political activists, etc.--who contributed their thoughts, arts, and political activities to our society and culture which effect a change of our lives and spirit. 

Thanks to your great contributions, my dear friends! Hope you rest on the heaven forever.

Vĩnh Liêm

Note: If you don't have Unicode, please download "Unicode Fonts For Windows."

http://www.vps.org/rubrique.php3?id_rubrique=73

 

Vừa Mới Ra Đi !!!

*********

PHÂN ƯU

Vô cùng xúc động trước tin:

Luật sư Bùi Nhật Huy

Pháp danh Quảng Chương

Từ trần ngày 20 tháng 1 năm 2006

tại Phan Thiết, Việt Nam

Hưởng thọ 65 tuổi.

 

Xin thành kính phân ưu cùng chị Hoàng Thị Thái và tang quyến.

Cầu nguyện hương linh Quảng Chương Bùi Nhật Huy

sớm phiêu diêu Miền Cực Lạc.

 

Gia đ́nh Vĩnh Liêm

 

PHÂN ƯU

Vô cùng xúc động trước tin:

Đồng chí Nguyễn Ngọc Khấn

Tên Thánh Gioan-Bao-Ti-Xi-Ta

Bí danh Đặng Văn Ḥa

Bút hiệu Mai Xuân Khánh

Từ trần ngày 28 tháng 12 năm 2005

tại Orlando, Florida, Hoa Kỳ

Hưởng dương 57 tuổi.

 

Xin thành kính phân ưu cùng chị Nguyễn Ngọc Khấn và các cháu.

Cầu nguyện linh hồn Gioan-Bao-Ti-Xi-Ta Nguyễn Ngọc Khấn

sớm về Nước Chúa..

 

Gia đ́nh Vĩnh Liêm

 

PHÂN ƯU

Vô cùng xúc động trước tin:

Nhạc sĩ Nguyễn Đ́nh Nghĩa

Từ trần ngày 22 tháng 12 năm 2005

tại Maryland, Hoa Kỳ

Hưởng thọ 65 tuổi.

 

Xin thành kính phân ưu cùng chị Diệu Tân và tang quyến.

Cầu nguyện hương linh Nhạc sĩ Nguyễn Đ́nh Nghĩa

sớm phiêu diêu Miền Cực Lạc.

 

Gia đ́nh Vĩnh Liêm

 

PHÂN ƯU

Vô cùng xúc động trước tin:

Nhà văn Xuân Vũ Bùi Quang Triết

Nguyên Phó Giám Đốc Nha Chiêu Hồi VNCH

Giải Văn Học Quốc Gia 1973

Từ trần ngày 01 tháng 01 năm 2004

tại San Antonio, Texas, Hoa Kỳ

Hưởng thọ 73 tuổi.

 

Xin thành kính phân ưu cùng chị Xuân Vũ và tang quyến.

Cầu nguyện hương linh Nhà văn Xuân Vũ

sớm về Miền Cực Lạc.

 

Gia đ́nh Vĩnh Liêm

 

Vài hàng tiểu sử nhà văn Xuân Vũ:

Nhà văn Xuân Vũ tên thật là Bùi Quang Triết, sinh ngày 19 tháng 3 năm 1930 tại Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre. Ông tập kết ra Bắc năm 1955, trở vào Nam năm 1963, và chiêu hồi năm 1971. Ông đă để lại 74 tác phẩm đă xuất bản ở trong nước và tại hải ngoại. Trước năm 1975, nhà văn Xuân Vũ đă xuất bản 5 tác phẩm, gồm: Đường Đi Không Đến, Sương Trắng Trường Sơn, Mạng Người Lá Rụng, Đến Mà Không Đến, và Đồng Bằng Gai Góc. Qua tác phẩm Đường Đi Không Đến, nhà văn Xuân Vũ được giải Văn Học Quốc Gia năm 1973. Chức vụ cuối cùng của ông trước ngày di tản là Phó Giám Đốc Nha Chiêu Hồi VNCH.

 

PHÂN ƯU

Vô cùng xúc động trước tin:

Cụ Nguyễn Hùng Cường

Nguyên Tổng Quản Thủ Thư Viện Quốc Gia (VNCH)

Nguyên Giám Đốc Nha Văn Khố và Thư Viện Quốc Gia (VNCH)

Từ trần ngày 29 tháng 12 năm 2003

tại Annandale, Virginia, Hoa Kỳ

Hưởng thọ 87 tuổi.

 

Xin thành kính phân ưu cùng chị Nguyễn Thị Chung (bào đệ), chị Nguyễn Anh Tuấn (bào đệ) và tang quyến.

Cầu nguyện hương linh Cụ Nguyễn Hùng Cường

sớm về Miền Lạc Cảnh.

 

Gia đ́nh Vĩnh Liêm

 

PHÂN ƯU

Vô cùng xúc động trước tin:

Đạo diễn Vĩnh Noăn

Từ trần ngày 27 tháng 9 năm 2003

tại Orange County, California, Hoa Kỳ

Hưởng thọ 76 tuổi.

 

Xin thành kính phân ưu cùng chị Mai Trâm và tang quyến.

Cầu nguyện hương linh Đạo diễn Vĩnh Noăn

sớm phiêu diêu Miền Cực Lạc.

 

Gia đ́nh Vĩnh Liêm

 

***

 

PHÂN ƯU

 

Vô cùng xúc động được tin  trễ:

Cụ Bà Vĩnh Thọ

Nhũ danh Nguyễn Thị Ngọc-Lan

Pháp danh Chơn Thanh

đă từ trần ngày 27 tháng 5 năm 2003

(nhằm ngày 27 tháng 4 năm Quư Mùi)

tại Virginia

hưởng thọ 85 tuổi.

Chúng tôi xin chân thành chia sẻ nỗi đau buồn

cùng Cụ Ông Vĩnh Thọ và tang quyến.

Nguyện cầu hương hồn Cụ Bà sớm tiêu diêu Miền Cực Lạc.

 

Vĩnh Liêm và toàn thể gia đ́nh.

 

***

 

PHÂN ƯU

 

Nhận được tin buồn:

Bà Nguyễn Đăng Phương

Nhũ danh Nguyễn Ngọc Dung

Phu nhân của Cựu ĐạI Tá Nguyễn Đăng Phương

Nguyên Tỉnh Trưởng tỉnh Châu Đốc

Đă từ trần ngày 5 tháng 5 năm 2003

tại Virginia, Hoa Kỳ

Hưởng thọ 73 tuổI

 

Xin thành kính phân ưu cùng Đồng đạo Niên Lăo Nguyễn Đăng Phương và tang quyến.

Xin thành tâm cầu nguyện hương linh Cụ Bà Nguyễn Ngọc Dung sớm văng sanh Miền Cực Lạc.

 

Gia đ́nh Vĩnh Liêm

 

 

Visit our friends' Cyber tombs

 

              

             Government issued headstones in Section 34              

 

 

»   Học giả Hoàng Văn Chí (Scholar)

»   Thi sĩ Hữu Phương Nguyễn Hữu Chí (Poet)

»   Thi sĩ Tô Giang Tử Nguyễn Quang Nhạ (Poet)

»   Thi sĩ Đằng Phương Nguyễn Ngọc Huy (Poet & Politician)

 

   Contact:  Vinh Liem

                    1 Applegrath Court, Germantown, MD 20876-5613 (U.S.A.)

                     E-mail: vinhliem9@hotmail.com; vinhliem9@hotmail.com

                                                                  [Home]