Giới Thiệu Tác Phẩm

 

 

Cuộc Chiến Chưa Tàn

Hồi kư của Trần Nhật Kim

Tác giả xuất bản

 

Vĩnh Liêm xin hân hạnh giới thiệu cuốn hồi kư "Cuộc Chiến Chưa Tàn" của nhà văn Trần Nhật Kim do chính tác giả tự xuất bản năm 1998 tại Hoa Kỳ. Cuốn hồi kư gồm 18 tiểu đề:

1.   Đi cải tạo

2.   Ngược gịng

3.   Một lời cho em

4.   Vào đường gian truân (trại Băng-Ky)

5.   Ḷ thiêu (trại Phan-đăng-Lưu)

6.   Chân trời cải tạo (Trại Gia-Rai)

7.   Vũng lầy miền Bắc (Trại Nam-Hà)

8.   Vùng lên

9.   Tới vùng biên giới

10. Vùng cuối chân trời (Trại Quyết-Tiến)

11. Chính nghĩa

12. Hậu phương lớn

13. An tâm cải tạo (Trại Thanh-Cẩm)

14. Đâm sau lưng

15. Sinh hoạt trong tù

16. Cách mạng thành công

17. Hồi tưởng

18. Nghĩ đến ngày mai

* Tôi không mong "Cuộc Chiến Chưa Tàn" sẽ là một "Bestseller", mà chỉ nghĩ rằng, sau khi gấp sách lại người đọc sẽ tự hỏi: "Chúng ta phải làm ǵ đối với chế độ cộng-sản Việt-Nam đang phản dân hại nước?" (Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ)

Sách dày trên 280 trang, b́a trên giấy láng. Giá bán: $15 Mỹ kim. Ủng hộ và mua sách, xin liên lạc thẳng về địa chỉ:

Mr. Trần Nhật Kim

600 Roosevelt Blvd., Apt. #105

Falls Church, VA 22044 (U.S.A.)

Email: trannhatkim@yahoo.com

 

   Contact: Vinh Liem

                   1 Applegrath Court, Germantown, MD 20876-5613 (U.S.A.)

                   E-mail: vinhliem9@aol.com; vinhliem9@hotmail.com

[Home]