Những Vần Thơ "Giữ Lửa"

 

 

 

Xuan Nay Con Van

Cha Ve c

 

 

Xuan nay con van cha ve c!

Tri a vao ong x nay   

Que Me mua xuan nh thu trc?

Hay mua xuan en van cha hay?

 

Ni ay tuyet phu ngay xuan ti

Lanh cong da ngi, lanh buot tim!

Que Me ngay xuan long phi phi

Hay ngay xuan tham, tieng long im?

 

Xuan nay con van cha ve c!

Khuc ruot la xa van dam ng

Khuc ruot quan long khi mat nc

Trong vi Que Me, han ly hng!

 

Co ai hieu thau tnh xa x?

Mau t chia la bao thang nam

Me i Cha ch ngi l th

Ma ngay xum hop van xa xam!

 

Xuan nay con van cha ve c!

Nhng ke ien cuong van song nhan

Quyen lc trong tay phng cp nc

Pho phng day ac bong cong an.

 

Con i ngng mat, i thanh than

Chang le hoi hng lai cui au?

Vang da, tha trnh -- i khon nan!

Vui g trong nhng phut thng au!

 

Xuan nay con van cha ve c!

Khong phai con ham x ngi

Chang phai con quen tnh at nc

Ma v hoan canh chang ve thoi!

 

Xuan nay con gi long yeu nc

Ve vi non song, khap moi nha

Chuc mot mua xuan vui thu trc

Ngi ngi ong hat khuc hoan ca.

 

Xuan sau co the con ve c

Giai phong que hng, dep bao tan

Hang van ngi ve vui at nc

Gop phan xay dng lai giang san.

 

 

Vnh Liem

 

 

   Contact: Vinh Liem

                   1 Applegrath Court, Germantown, MD 20876-5613 (U.S.A.)

                   E-mail: vinhliem9@aol.com; vinhliem9@hotmail.com

          [Home]