Giới Thiệu Tác Phẩm

 

 

Ngày Tháng Lưu Vong 

Thi tập

Hải Ngoại Nhân Văn xuất bản 

 

Vĩnh Liêm xin hân hạnh giới thiệu thi tập "Ngày Tháng Lưu Vong" của nhà thơ Hồ Công Tâm do Hải Ngoại Nhân Văn xuất bản năm 1998 tại Hoa Kỳ. 

 

Xin đan cử một một vài đoạn thơ tiêu biểu của thi sĩ Hồ Công Tâm trong "Ngày Tháng Lưu Vong"

 

"Rồi mái tóc cũng ngả màu sương khói

Hận lưu vong đè trĩu nặng đôi vai

Mắt đăm đăm trời cố quốc ưu hoài

Nghe tan tác những vàng son chói lọi."

(Trái tim vong quốc)

 

"Ủ rũ cờ vàng treo xó bếp

Binh thư chuột gặm bỏ sau hè

Hỡi ơi cố quốc xa ngàn dặm

Không khóc sao mà mắt đỏ hoe"

(Sầu vong quốc)

 

"Tráng sĩ hôm nào xanh mái tóc

Thanh gươm yên ngựa trấn giang hồ

Chiều nay quán vắng ḍng sông lạnh

Tóc bạc mơ về chốn cố đô"

(Vọng cố quốc)

 

Thi tập "Ngày Tháng Lưu Vong" dày trên 120 trang, b́a trên giấy trắng láng, giá 10 Mỹ kim. Qúi thân hữu có thể liên lạc mua sách qua Hải Ngoại Nhân Văn: P.O. Box 1898, Lowell, MA 01853 (USA), ngân phiếu xin trả cho Mr. Minh Đỗ.

 

 

   Contact: Vinh Liem

                    1 Applegrath Court, Germantown, MD 20876-5613 (U.S.A.)

                     E-mail: vinhliem9@hotmail.com

                [Home]