Những Vần Thơ "Giữ Lửa"

 

 

 

Dan No Nh Khau Hieu!

 

 

Ban chu kho i t Nam ra Bac,

em gium toi nhng khau hieu ben ng.

Co bao nhieu khau hieu that than thng?

Hay ch thay toan ngon t lao khoet?

 

Nhng khau hieu noi sam nh con vet,

Trong nc ci v het sc lo lang.

(Ngo va thoi! Sao ngo qua, man rang?)

Lam ca nc om bung ci ngat ngheo!

 

Toi a thay dan ta eu dai, deo,

Bi v no nh khau hieu ay ng.

Mac du dan ngheo oi phai tr xng,

Nhng khau hieu la banh phong that ln!

 

V kho nuot, neu nuot vao au n,

Nen ngam ci cho bt nhng cn au.

oi tr xng ma van phai gat au,

Khen Bac, ang that vo cung v ai.

 

Khen ngoai mieng, nhng trong long lai nhai:

Bon cao gia that chang biet ho ngi!

V chung au con giong tnh con ngi,

Ch oi lot e lam ieu m am.

 

Chung a diet nhng ngi mang chat xam,

Nen bay gi ca nc phai lam than!

Le nao dan ta c mai c han?

e bon quy-mang-mat-ngi cai tr?

 

Cau giai ap, xin moi ngi tuy y!

 

(c Pho, 25 thang 4 nam 2003)

 

Vnh Liem

 

 

   Contact: Vinh Liem

                   1 Applegrath Court, Germantown, MD 20876-5613 (U.S.A.)

                   E-mail: vinhliem9@aol.com; vinhliem9@hotmail.com

          [Home]