Những Vần Thơ "Giữ Lửa"

 

 

 

Ta Vinh Hanh 

c Lam Ngi 

Viet Quoc

 

 

C Sao Trang phat ph bay trong gio,

Nhac nh ngay ky niem sau mi nam.

Ngi Viet Quoc t muon phng a ro,

Ngay vui mng Sinh Nhat ang v dan.

 

Tay siet chat ong hat bai ca ang,

Kh anh hung bng bng la trong tim.

Tri hai ngoai trieu tinh than rc sang,

Chieu thang ve Que Me xe man em.

 

Hi ong ch! T trong, ngoai nh mot,

Ging ngon c, the chien au hang say.

au Thai Hoc, mau Co Giang ri rt,

Nung sc ngi vt thang moi chong gai.

 

Anh vi Ch iem nu ci rang r,

Dang niem tin len cac ang tien hien.

ng Dan Toc vinh quang ch a m,

Se khong con mang thong kho trien mien.

 

Ngay hoi ln ong ca bai quyet chien,

La c sao xanh trang rp tri ong.

Hi con chau nc Viet Nam Van Hien!

Hanh dien thay! Mang dong mau Lac Hong!

 

Ni hai ngoai ng lang quen giac mong,

uoi quan thu cho dan ngang au cao.

Sau mi trieu la anh em huyet thong,

Le nao ta khong biet xot thng nhau?!

 

Ta vinh hanh c lam ngi Viet Quoc,

Phai noi gng hao kh cua anh hung.

Lam cach mang la ot them ngon uoc,

Soi ro ung i diet lu thu chung.

 

Ngi ch ln xin noi vong tay ln,

ai gia nh Viet Quoc cu que hng.

Xe lch s chuyen mnh ang thang trn,

Du leo cao, eo, doc... cung chung ng.

 

Hay chia xe tam tnh trong bao noi,

Sau mi nam xng mau a cao vi.

Du gian kho ta quyet long i ti,

ng vinh quang Dan Toc mot lan thoi!

 

 

Vnh Liem

 

 

   Contact: Vinh Liem

                   1 Applegrath Court, Germantown, MD 20876-5613 (U.S.A.)

                   E-mail: vinhliem9@aol.com; vinhliem9@hotmail.com

          [Home]