Sng Tc Mới

 

Hỡi Đấng Anh Hng!
 

 


Khi đất mước lm nguy - thời mạt vận
Những anh hng chui rc chốn nơi nao?
Sao khng thấy anh hng ln tiếng khẩn,
Thc dn lnh đnh đổ bọn cường ho?

Nay chẳng nhẽ anh hng đều nhục ch?
Mặc dn tnh điu đứng với lầm than?
Cn đu nữa! Dn tộc đầy nhuệ kh,
Diệt qun th, ginh độc lập giang san!

Chờ đợi mi! Chờ g? Khng biết nữa!
C lẽ no nước Việt thiếu hng anh?
Dn tộc Việt lẽ no băng hoại rứa?
V ngu dn nn nước Việt tan tnh?!

Ta khng thể tin những lời biện bạch,
Cả những điều khng phải gốc Việt Nam!
Xưa nước Việt đ nhiều lần hiển hch,
Sao nay đnh ngậm miệng trước gian tham?

i nước Việt! Nay đến thời mạt vận!
Nn anh hng chui rc chốn rừng su!
Đừng trch cứ nước ta! Nn tự vấn!
V mọi người qu ch kỷ - Mong giu!

Giu tốt đấy! Nhưng l giu ch kỷ!
Lo cho mnh, lo tch lũy m thi!
Cn đất nước xc xơ - li thế kỷ
Th giu kia cũng chỉ được nhất thời!

Chờ đợi nữa! Chờ g? Trai nước Việt?
Sao khng cng đứng dậy phất cờ đi?
Thanh nin Việt đang đầy bầu nhiệt huyết,
Mu anh hng ta ngẫng mặt m đi.

Xin gửi gấm tm tnh cng tri kỷ,
Sợ mai nầy mai một chẳng cn ai!
Hy giữ vững tinh thần cng ch,
D gian nguy hay hủy diệt hnh hi.

Mu Thi Học, C Giang...cn chảy mi,
Ta sợ g bọn qủi đỏ hi tanh?
Chng ph nt qu hương, lm băng hoại
X hội xưa - nơi tụ nghĩa hng anh.

Đừng sợ chết! Chết một lần xứng đng!
Chết anh hng - bia đ sẽ nu danh.
Cn chết yểu hoặc chết v tai nạn,
Chả ai thm nhắc nhở đến tn anh!

Nếu được chết cho nước nh sn lạn,
Gương anh hng tuẫn tiết với non sng.
Tiếng thơm được Anh Hng - nu gương sng,
Đẹp mặt thay! Hỡi dng giống Tin Rồng!

 

(Đức Phố, 01.06.2005)

      
Vnh Liem

 

   Contact:   Vinh Liem

                   1 Applegrath Court, Germantown, MD 20876-5613 (U.S.A.)

                   E-mail: vinhliem9@hotmail.com

          [Home]