Tiểu Sử Tc Giả

Sơ Lược Tiểu Sử Tc Giả

 Vĩnh Lim

Vnh Liem sinh nam Giap Than tai Mien Tay Nam Viet, cu hoc sinh Trung hoc Nguyen Trng To (Vnh Long) va Trung hoc Nguyen Khuyen ( Sai Gon), cu sinh vien ai hoc Columbia Union College (Maryland, Hoa Ky). 

Vnh Liem khi viet nam 1964 tren Tieu Thuyet Th Nam; ong thi cong tac vi mot so nhat bao, tuan bao va tap ch tai Sai Gon (Tia Sang, But Thep, ai Dan Toc, Con Ong, Van Nghe Tien Phong, Chien S Cong Hoa, Lt Song, Lam Sn...) va Mien Tay (Vt Thoat, Tham D...); nguyen hoi vien Hoi Van-Nghe-S Quan oi t nam 1966 . Vnh Liem co th in trong Tuyen tap th "au Gio" do Cuc Tam Ly Chien an hanh nam 1973. Trc thang 4 nam 1975, Vnh Liem a hoan tat 6 tac pham (gom th, truyen ngan va truyen dai) nhng cha kp xuat ban. Vnh Liem a bo lai cac tac pham ay tai n v nen b che o mi thieu huy.

Tai hai ngai, Vnh Liem co mot thi gi chc Tong Th Ky tap ch Hanh Trnh (1979-1980) va nguyet bao Hanh ong (1980-1981), Chu Nhiem kiem Chu But bao Viet Nam Thi Bao/The Vietnam Times (1984-1985), va Chu But ac san Sao Trang (1992-1994). Vnh Liem a va ang cong tac vi hau het cac bao Viet ng xuat ban hai ngoai.

Vnh Liem la tac gia cua 4 tac pham a xuat ban tai hai ngoai, gom co:  T Nan Trng Ca,  tap I (th 1980), Bi Ca Ngi Vt Bien (th 1980), T Nan Trng Ca, tap II (th 1982), va Ga T Nan (tap truyen 1986). 

Ve Anh ng, Vnh Liem co th ang trong tuyen tap War and Exile (1987) do Vietnamese Pen Club Overseas xuat ban; A Break In The Clouds (1993), At Days End (1994), va Divining Beauty (2001) do The National Library of Poetry (Owings Mills, Maryland) xuat ban; va Theatre of the Mind (2003) do nha xuat ban Noble House xuat ban tai Anh Quoc. Bai th Enemy cua Vnh Liem cung a c The International Library of Poetry thau trong a "The Sound of Poetry" qua dang compact disc (CD) va bang nha (cassette tape) vao mua Thu 2001.

Hien nay, Vnh Liem a hoan tat tren 30 tac pham (gom u the loai) nhng cha xuat ban. Anh ang d nh cho xuat ban thi tap bang Anh ng mang ta e la Without Beginning, Without End (Vo Thuy Vo Chung) va thi tap song ng Viet-Anh mang ta e Lament of the Boat People (Bi Ca Ngi Vt Bien).  

Ngoai viec sang tac ra, Vnh Liem con tham gia cac hoat ong tren nhieu lanh vc nh van hoa, chnh tr, chnh ang, cong ong... Anh a am nhiem cac vai tro nh sau:

1999-2001       Quyen  Chu Tch Hoi Van-Nghe-S Viet-Nam T-Do (Association of Free Vietnamese

                    Writers and Artists)

1995-2001   ieu Hp Vien cua to chc Democracy for a Free Vietnam

1994-1995   ieu Hp Vien cua Uy-Ban Bao-Ve Chnh-Nghia Quoc-Gia/Hoa Thnh on (Committee

                    for Defending the National Cause)

1993-1999   Chu Tch Hoi Van-Nghe-S Viet-Nam T-Do (Association of Free Vietnamese Writers 

                    and Artists)

1992-1995   Chu Tch Vietnamese ISAW Committee  

1989-1995   Chu Tch Vietnamese Overseas Experts and Youth Association

1981-2001   Sang lap vien kiem Chu Tch Viet Club, Inc.

1980-1986   Pho Chu Tch Cong-ong Viet-Nam Hai-Ngoai (Vietnamese Community Overseas) 

1976-1979    Tong Th Ky Cong-ong Viet-Nam tai St. Louis, Missouri

   

   Contact: Vinh Liem

                    1 Applegrath Court, Germantown, MD 20876-5613 (U.S.A.)

                    E-mail: vinhliem9@hotmail.com

 

                                                                    [Home]