Sáng Tác Mới

 

Mai Một


Tôi sợ lắm! Nếu cuộc đời mai một,
Chẳng làm ǵ để cứu lấy giang sơn!
Khi chết đi, mang một mối căm hờn,
Ḷng tê tái, chết chẳng hề nhắm mắt!

Bầu nhiệt huyết c̣n sôi, chưa lịm tắt,
Há dễ nào ta đành chịu buông xuôi?
Cứ hễ thua th́ đổ lỗi cơ trời?
Rồi an phận, tiếc hoài cho quá khứ!

Việc cứu nước như cỡi trên sóng dữ,
Phải đương đầu với băo táp phong ba.
Vào nguy nan mới cứu được sơn hà,
C̣n sợ chết th́ cuộc đời mai một.

V́ sợ chết nên vô danh tiểu tốt,
V́ an thân nên ngồi đợi nghĩa trang.
Có ai thương th́ nhỏ lệ đôi hàng,
Chẳng siêu thoát v́ nợ đời chưa trả.

Việc cứu nước chẳng nên chờ phép lạ,
Phép lạ nào cứu được đất nước ta?
Các bạn ơi! Nên hăng hái xông pha,
Kẽo quá muộn! Tiếc cuộc đời mai một.

 

        (Đức Phố, 03-01-2005)
 

                   Vónh Lieâm

 

   Contact:   Vinh Liem

                   1 Applegrath Court, Germantown, MD 20876-5613 (U.S.A.)

                   E-mail: vinhliem9@hotmail.com

          [Home]