Giới Thiệu Tác Phẩm

 

 

Vùng Lầy Nước Mắt

Tự truyện của Trần Nhật Kim

Tác giả xuất bản

 

Vĩnh Liêm xin hân hạnh giới thiệu cuốn tự truyện "Vùng Lầy Nước Mắt" của nhà văn Trần Nhật Kim do chính tác giả tự xuất bản năm 2000 tại Hoa Kỳ.

* Đọc "Vùng lầy nước mắt" độc giả sẽ sống lại những biến động kinh hoàng trong xă hội miền Nam sau ngày 30 tháng 4 đen tối. Dù không phải là một cuộc tắm máu, nhưng bàn tay tội ác của cộng sản đă để lại một hậu quả vô cùng trầm trọng mà thời gian sẽ không thể nào gột rửa..." (Nguyễn Cao Quyền)

Sách dày trên 215 trang, b́a trên giấy láng với họa phẩm Ngóng Trông của Họa sĩ Nguyễn Cao Nguyên. Giá bán: $10 Mỹ kim. Ủng hộ và mua sách, xin liên lạc thẳng về địa chỉ:

Mr. Trần Nhật Kim

600 Roosevelt Blvd., Apt. #105

Falls Church, VA 22044 (U.S.A.)

Email: trannhatkim@yahoo.com

 

   Contact: Vinh Liem

                   1 Applegrath Court, Germantown, MD 20876-5613 (U.S.A.)

                   E-mail: vinhliem9@aol.com; vinhliem9@hotmail.com

[Home]