Sng Tc Mới

 

Sao Ta Cn Quẩn Quanh Đy?


Sao ta cn quẩn quanh đy?
Ba mươi năm kiếp lưu đầy, đủ chưa?
Cuộc đời tị nạn sống thừa!
Bao lần thất-nghiệp cũng vừa đủ đau!

Soi gương tc đ đổi mu,
Cuộc đời như một chuyến tu lỡ thi!
Chừ đy nước cuốn hoa tri,
Tấm thn bầm dập, tnh đời nt tan.

Khi xưa tuổi trẻ dọc ngang,
Ngy nay gi ho hoa tn xc xơ!
Cuộc đời l một vn cờ,
Tnh yu th đ hững hờ với ta!

Cn đu tuổi mộng bướm hoa,
Thi th ngồi đếm tuổi gi đi nhanh.
Cho qua một kiếp quẩn quanh,
Nghĩa trang điểm cuối ta đnh chọn thi!

 

(Đức Phố, 29-10-2005)
 

Vnh Liem

 

   Contact:   Vinh Liem

                   1 Applegrath Court, Germantown, MD 20876-5613 (U.S.A.)

                   E-mail: vinhliem9@hotmail.com

          [Home]