Hội Văn-Nghệ-Sĩ Việt-Nam Tự-Do

 

Association of Free Vietnamese 

Writers & Artists

 

   Ban Chap Hanh Trung ng/Executive Committee

   Bản iều L/Regulation

   Tuyen Bo/Proclamation

   n Gia Nhap/Application

 

Li Tuyen The cua Chu Tch BCHT

      Trc Quoc ky tng trng cho tinh than Quoc Gia, trc s tn nhiem va hien dien cua toan the van nghe s, Chu Tch Vnh Liem a at tay len Quoc Ky long trong tuyen the:

     1. Tuyet oi trung thanh va chap hanh ung ng loi, chu trng cua Hoi a e ra.

    2. Quyet tam the hien tnh oan ket gia cac anh ch em van nghe s e duy tr va phat huy tinh than van hoa Dan Toc Viet.

    3. Quyet tam tranh au cho mot nc Viet  Nam T Do".

 

               [Home]