Giới Thiệu Tác Phẩm

 

 

Những Nhánh Sông Quê Hương

Thi tuyển 5 tác giả

Tác giả đồng xuất bản 

 

Vĩnh Liêm xin hân hạnh giới thiệu thi tập vừa xuất bản trong năm 2003: Thi tuyển 5 tác giả "Những NHánh Sông Quê Hương" của Hoàng Định Nam, Mạc Phương Đ́nh, Quang Huỳnh, Vô T́nh và Vũ Đ́nh Trường do 5 tàc giả đồng xuất bản, mùa xuân năm 2003 tại Hoa Kỳ, do Hội Quảng Đà DFW phát hành nhân Ngày Văn Hóa và Hội Ngộ 5/2003. 

"Mỗi người một dáng vẻ lấp lánh như xâu chuỗi Kim Cương trên cành mai nở rộ. Xanh thắm núi sông bạt ngàn. Sâu sắc mênh mông trí tuệ. Có hữu hạn nào gom được hết vô hạn của thi ca hiển lộng mây trời." (Thái Tú Hạp)

Thi tuyển dày trên 200 trang, b́a trên giấy láng, không đề giá bán. Qúi thân hữu có thể liên lạc qua Web site Thơ Thân Hữu: http://thothanhuu.tripod.com.

 

   Contact: Vinh Liem

                   1 Applegrath Court, Germantown, MD 20876-5613 (U.S.A.)

                   E-mail: vinhliem9@aol.com; vinhliem9@hotmail.com

                [Home]