Sáng Tác Mới

 

         Nửa Đời Bỏ Lại

 

 


Tôi c̣n nửa cuộc đời son bỏ lại,
Nằm cong queo như chữ S Việt Nam.
Ba mươi năm theo vận nước thăng trầm,
Hồn vất vưởng nhưng chưa ĺa khỏi xác.

Ôi! Nước Việt nay trở thành đống rác!
Nạn tham-ô cứ mặc sức tung hoành.
Có chối ǵ cũng chỉ chối loanh quanh,
Rồi chia chác để cùng nhau thụ hưởng.

Cứ như thế th́ hồn c̣n vất vưởng,
Làm sao siêu thoát được cơi dương trần!
V́ đồng bào, v́ nỗi khổ nhân dân,
Nên ở lại chia nỗi buồn đất nước.

Có người hỏi tôi là người đi trước,
Sao vẫn c̣n lo chuyện nước làm chi?
Tôi lắc đầu, chỉ mỉm miệng cười kh́,
Chuyện đất nước của mọi người dân Việt.

Nh́n đống rác có ai mà không biết?
Nhưng cúi đầu bịt mắt mũi mà đi!
Họ vô t́nh hay chẳng có lương tri?
Trách sao được những tâm hồn sỏi đá?!

Tôi c̣n nửa cuộc đời nơi xứ lạ,
Cảm thông người bỏ lại cuộc đời son.
Vẫn kiên gan sống chết với nước non,
Khi thác xuống ắt linh hồn thanh thản.

Ai vui sướng với cuộc đời tị nạn?

(Đức Phố, 29-10-2005)

       
Vónh Lieâm

 

   Contact:   Vinh Liem

                   1 Applegrath Court, Germantown, MD 20876-5613 (U.S.A.)

                   E-mail: vinhliem9@hotmail.com

          [Home]