Giới Thiệu Tác Phẩm

 

 

Một Góc Quê Nhà

Tập Truyện của Ngô Sỹ Hân

Quê Hương Hải Ngoại xuất bản

 

Vĩnh Liêm xin hân hạnh giới thiệu một tác phẩm vừa xuất bản trong năm 2003: Tập truyện "Một Góc Quê Nhà" (gồm 12 truyện) của nhà văn Ngô Sỹ Hân do Quê Hương Hải Ngoại xuất bản tháng 3 năm 2003 tại Hoa Kỳ. 

"Một góc quê nhà thu hẹp, sau hơn hai mươi năm, h́nh như vẫn c̣n làm cho nhiều người Việt lưu vong uất nghẹn. Tác giả không bao giờ mong rằng Một Góc Quê Nhà là quyển truyện chỉ đọc giải trí cho vui như khi xem một buổi đại nhạc hội, hay nghe một bài hát trên đài truyền thanh, mà trái lại, tác giả hy vọng rằng sau khi đọc xong và nhắm mắt lại, ít nhất độc giả cũng tự nhiên cảm thấy một nỗi buồn man mác không tên, mong xoay trái đất ngược ṿng để làm lại từ đầu, thậm chí có khi muốn nổi loạn mà lực bất ṭng tâm!"

Sách dày trên 230 trang, b́a trên giấy láng. Giá bán: Trong nước Mỹ: $10 Mỹ kim; ngoài Hoa Kỳ: $12 Mỹ kim. Ủng hộ và mua sách, xin liên lạc thẳng về địa chỉ:

Ngô Sỹ Hân

C/o Quê Hương Hải Ngoại

4995 Stoddard Drive

Troy, MI 48085 (U.S.A.)

Email: toasoan@quehuong75.com

 

   Contact: Vinh Liem

                    1 Applegrath Court, Germantown, MD 20876-5613 (U.S.A.)

                    E-mail: vinhliem9@hotmail.com

[Home]