Sáng Tác Mới

Dân Tộc Việt


Dân Tộc Việt là những người dân Việt
Đă muôn đời sinh sống ở Việt Nam.
Dù trải qua bao vận nước thăng trầm
Vẫn giữ vững cái tinh thần Dân Trí.

V́ đất nước do tinh thần Dân Trị
Nên dân c̣n và nước Việt mới c̣n.
Từ ngàn xưa dân Việt đă lên non
Hay xuống biển theo Cha ǵn giữ nước.

Luôn tiếp nối cái tinh thần dũng lược
Của tiền nhân dựng nước, mở biên cương.
Dù gian lao, khổ nhọc cũng xem thường,
V́ Nam-tiến là sinh tồn, lẽ sống...

Bởi v́ thế mà ta c̣n Dân Vọng,
Hợp ư trời, Dân Ư được thăng hoa.
Từ làng quê cho tới khắp mọi nhà,
Ta đều thấy Dân Tâm là hệ trọng.

Nhưng chưa đủ! Dân Tài càng qúi trọng.
Bởi v́ sao? Tiền của quốc dân giàu.
Mà dân giàu th́ nước mạnh, chớ sao?
Dân có mạnh th́ Dân Quyền mới có.

Cũng chưa đủ! Dân Sinh nên tỏ rơ
Để Dân T́nh, Dân Trí, với Dân Phong
Hợp cùng nhau cộng hưởng một tấm ḷng
Làm Dân Khí được đâm chồi nẩy lộc.

Các thứ ấy đă tạo thành Dân Tộc,
Để từ nay Dân Chủ với Dân Thanh.
Hợp lực nhau cùng cấu trúc Dân T́nh
Rồi từ đó chúng ta bầu Dân Biểu.

Mọi diễn biến đều nhịp nhàng, hữu hiệu,
Để muôn người tin tưởng thắp niềm tin.
V́ Việt Nam là đất nước của ḿnh,
Không thể để bạo quyền dâng đất, biển...

Chúng bán đứng v́ chúng cần phương tiện..
Để yên thân hầu tom góp bạc vàng.
Để pḥng thân khi gặp lúc nguy nan,
Chúng tẩu thoát với rương vàng đầy ắp...

Hỡi dân Việt! Có nghe lời khẩn cấp?
Báo động này cùng toàn thể dân ta!
Bọn Việt gian bán đứng cả sơn hà,
Sao ngoan ngoăn, cứ âm thầm chịu đựng?!

Hăy đứng dậy lật bạo quyền bất xứng!
Từ trong, ngoài ta đă có anh em.
Đánh Việt gian là chuyện rất xuôi êm.
Quyền giữ nước là của người dân Việt.

Tôi mạo muội gửi đôi lời tha thiết
Đến những người đau xót trước giang sơn.
V́ chúng ta mang một mối căm hờn,
Ḷng ái quốc là la-bàn dẫn lối.

Hỡi các bạn! Việt gian đang hấp hối.
Lẽ nào ta cho nó thuốc hồi sinh?
Lẽ nào ta cứ chống lại phe ḿnh?
Rồi an trí ta là người ái quốc!

 

        (Đức Phố, Mùng 3 Tết Ất Dậu, ngày 11 tháng 2 năm 2005)
                                                      

Vónh Lieâm

 

   Contact:   Vinh Liem

                   1 Applegrath Court, Germantown, MD 20876-5613 (U.S.A.)

                   E-mail: vinhliem9@hotmail.com

          [Home]