Giới Thiệu Tác Phẩm

 

 

Trông Vời Cố Quốc 

Thi tuyển

Hải Ngoại Nhân Văn xuất bản 

 

Vĩnh Liêm xin hân hạnh giới thiệu thi tuyển "Trông Vời Cố Quốc" của 5 nhà thơ Đỗ Quư Sáng, Nguyễn Vô Cùng, Đỗ Quảng, Nguyễn Kinh Bắc và Hồ Công Tâm do Hải Ngoại Nhân Văn xuất bản năm 2000 tại Hoa Kỳ và tái bản lần thứ nhất, tháng 9 năm 2002. 

 

Nhà thơ Đỗ Quư Sáng là một bạn thơ và cũng là đồng chí của Vĩnh Liêm. Sự ra đi vĩnh viễn của nhà thơ Đỗ Quư Sáng là một mất mát lớn cho nền văn học Việt Nam ở hải ngoại, nói chung, và Việt Nam Quốc Dân Đảng, nói riêng.

 

"Xin bạn đọc yêu thơ [Đường luật] nhẩn nha đừng gấp rút, chọn một khoảng thời gian vắng lặng để chậm răi đọc và nhẩm đọc các bài thơ mà mỗi tác giả đă cẩn trọng cống hiến. Ở một xă hội bận bịu áo cơm đến nỗi muốn nuốt chửng cả đời sống tâm linh, giành những giây phút tĩnh lặng như thế này để thưởng thức thơ có lẽ phần nào cứu chúng ta ra khỏi sự đày ải mà chúng ta đă quá thụ động để chúng chi phối phẩm chất và ư nghĩa của cuộc sống ḿnh".

(Trích Lời Phi Lộ của Đỗ Quư Sáng)

 

Bài thơ "Trông vời con nước" trong thi tuyển "Trông Vời Cố Quốc" của Đường Sơn Lê Duy Việt (tức Đỗ Quư Sáng) có lẽ là những lời tâm sự và trăn trối sau cùng của một người sắp sửa từ giă cơi trần vĩnh viễn: 

 

"Rồi cánh chim phiêu bạt cuối trời

Ngàn trùng non cũ mịt mù khơi

Nửa đời gió bụi ngùi tâm sự

Một thoáng âm ba vọng thế thời

Thuở chợt tung ḿnh lao hoảng hốt

Chừ thương giàn giụa giọt đầy vơi

Trông vời con nước ṛng lên xuống

Cuộc diện hưng vong vẫn rối bời."

(Trông vời con nước)

 

Thi tuyển "Trông Vời Cố Quốc" gồm 150 bài thơ, dày trên 170 trang, b́a trên giấy trắng láng, giá 10 Mỹ kim. Qúi thân hữu có thể liên lạc mua sách qua Hải Ngoại Nhân Văn: P.O. Box 1898, Lowell, MA 01853 (USA), ngân phiếu xin trả cho Mr. Minh Đỗ.

 

 

   Contact: Vinh Liem

                    1 Applegrath Court, Germantown, MD 20876-5613 (U.S.A.)

                     E-mail: vinhliem9@hotmail.com

                [Home]