u Bút

 

 

VĨNH LIÊM thân,


Thân ái thăm VL và gia đ́nh.

Tôi đă vào trang nhà của VĨNH LIÊM để xem -- Nhiều tiết mục hay lắm! Cứ tiếp tục thực hiện.
Mong rằng sẽ có nhiều người vào thăm trang nhả của VL.

 

Thân,

VŨ THÁI H̉A

7/6/2003

thaihoavu@yahoo.fr

 

 

   Contact: Vinh Liem

                     1 Applegrath Court, Germantown, MD 20876-5613 (U.S.A.)

                     E-mail: vinhliem9@hotmail.com

                                                             [Back]     [Home]