u Bút

 

 

 Đọc thơ Vĩnh Liêm

Tị Nạn Trương Ca

                                                                                                Tập một

 

Mang cùng tâm trạng với những người yêu thơ khác, trong những năm xa xứ, tôi vẫn hằng mong đợi được đọc những tập thơ, như những viên ngọc hiếm hoi xuất hiện trên tủ sách vốn dĩ đă khiêm nhường của người Việt Nam lưu vong. Hơn 5 năm rồi, đă bao nhiêu cuốn thơ ra đời? Làm thơ có thể là một nhu cầu của đời sống, nhưng xuất bản thơ trong giai đoạn này là một hành động đ̣i hỏi nhiều can đảm.

 

Hạc Mai

 

   Contact: Vinh Liem

                   1 Applegrath Court, Germantown, MD 20876-5613 (U.S.A.)

                   E-mail: vinhliem9@aol.com; vinhliem9@hotmail.com

                                                             [Back]      [Home]