u Bt

 

Huyền Thanh Lữ

 

Tran Viet ao Tien Sinh Nha Tam

 

Vong Quoc

 

Nga quoc giang san an tai tai

Bach van phieu lac khan ai hoai

Thanh Nhan th a tang lu tch

Tuan Kiet ha phng v bat lai

Chu ngha vo than a ap bc

Nhan Van chnh thuyet ac hoa khai

ong tam c quoc thieu ho tac

Van ky giang san ket Ngoc ai!

Ky T Qui Xuan  

Ngong Nc

 

Non song at nc ta au nh

My trắng ngng trng tan tc sầu

Dau vet Thanh Nhan con e lai

Bong hnh Tuan Kiet ni au

Vo than cong san bao tan bao

Chnh thuyet Nhan Van c nhiem mau

Ca nc mot long cung ot giac

Non song ai Ngoc dng dai lau!

Cuoi Xuan Ky T

 

Huyen Thanh L

 

ong Ch TRAN VIET AO nha tam

 

Cam Hng

 

Thi s VNH LIEM tan Chu tch,

a tai a phan hu a nan.

Co cong ai s nang thanh tu,

Tat th phng danh ac the gian.

Qui dau, manh thu, s cu nhat

 

Cam Hng

 

Chu tch mi bau: anh Vnh Liem,

a tai lam phan cc nhieu them.

Gang cong viec ln hay lam c,

Thien ha han la c tieng thm!

Ngay 09.7. Qui dau

 

Huyen Thanh L

 

Ghi chu: Nhan oc Sao Trang 8.93

               biet nha th VL ac c

               Chu Tch Hoi VNSVNTD (93-96)

               cam hng lam th tang.

 

   Contact: Vinh Liem

                   1 Applegrath Court, Germantown, MD 20876-5613 (U.S.A.)

                   E-mail: vinhliem9@aol.com; vinhliem9@hotmail.com

[Back]      [Home]