u Bút

 

 

Thuyền Bát Nhă

 

Kính gởi Ông Vĩnh Liêm

 

Thưa Ông,

 

Thật không ǵ qúi bằng chính tác giả đă hoan hỉ cho việc phổ biến bài thơ "Thuyền Bát Nhă" khi chúng tôi chưa kịp xin phép trước.

 

Không những tôi gởi đến Hội Cao Niên Người Việt Chicago, Illinois, mà c̣n cao hứng gởi cho các thân hữu cũ, mới và đàn em cháu trong và ngoài nước Mỹ để thưởng thức và tâm niệm.

 

Xin cám ơn tác giả một lần nữa. Kính chúc tác giả và qúi quyến luôn được thân an tâm lạc.

 

Kính thư,

 

Xuân Nguyễn

 

xnguyen215@yahoo.com

 

(04-09-2002)

 

 

   Contact: Vinh Liem

                   1 Applegrath Court, Germantown, MD 20876-5613 (U.S.A.)

                   E-mail: vinhliem9@aol.com; vinhliem9@hotmail.com

 

                                                             [Back]       [Home]