u Bt

 

Trần Hoi Thư

"TỊ NẠN TRƯỜNG CA: Những bước chn của người xa Tổ-quốc, những giọt lệ của người ly hương, những căm hờn uất hận của người cn l CON NGƯỜI, cn TNH NGƯỜI, cn Qu-hương, cn ất-nước, cn mu cờ..."

"Năm năm xa hương, những thay đổi của cuộc đời, những vết nhăn đ hằn, những sợi tc đ điểm bạc. Nhưng con tim của người thi sĩ vẫn nồng nn, vẫn đẹp, vẫn đậm nt son... Vẫn cn khối tnh của Vĩnh Lim dạo no..."  

Trần Hoi Thư  

 

   Contact: Vinh Liem

                   1 Applegrath Court, Germantown, MD 20876-5613 (U.S.A.)

                   E-mail: vinhliem9@aol.com; vinhliem9@hotmail.com

[Back]       [Home]