u Bt

 

 

 

                                             Thư Gửi Vĩnh Lim

                                            

 

                                                               Thư của anh bay qua từ Chu Mỹ

                                                               Sao ngậm ngi như vọng cổ Miền Nam!

                                                               Ti đọc vội bỗng cười rồi bỗng khc

                                                               Thương cho người lỡ mất cả giang san.

 

                                                                                       

                                                               ọc thư anh rồi ghiền như thuốc l

                                                               Qun điểm tm, qun nhật bo nằm chờ

                                                               Ngy thơ thẩn nhớ mưa đng thng hạ

                                                               Nhớ Si Gn đm ngủ cũng tương tư!

 

                                                                                         

                                                                Xin chia vui vỉ bt cn chảy mực

                                                                Chữ vẫn giu như vựa la miền Ty

                                                                Thơ vẫn lun lưu như mạch mu ồng Nai

                                                                Thuở thanh bnh ph sa ươm tri ngọt.

 

                                                                  

                                                                Ti qua đy lu rồi v để rớt

                                                                u đ dọc đường chữ nghĩa văn chương!

                                                                ọc thơ anh cn thơm mi rạ ướt:

                                                                Cảm động lm sao tnh nghĩa "đ vng".

 

 

                                                                Xin ngả nn trước tm hồn son sắt

                                                                D lưu vong tnh nước vẫn nặng lng

                                                                Nước l dn tộc, mẹ cha, l anh em chng vợ,

                                                                Nước l hồn văn hiến bốn ngn năm...

 

 

                                                                ọc thơ anh ti thm lm Trưng-Triệu

                                                                Nhưng lu nay chỉ dm viết thơ tnh!

                                                                Nhớ lịch sử đ thẹn cng tiền bối

                                                                Mất nước tan nh m muối mặt lm thinh!

 

 

                                                                Nay ngồi viết đi dng từ Ty ức

                                                                Mặt địa cầu khng lớn qu Việt Nam!

                                                                Nhắn nhủ anh d ni mn sng cạn

                                                                Khng bao giờ qun hận bảy mươi lăm! (1)

 

 

                                                                Xin cho ti một tấm hnh kỷ niệm

                                                                ể mai ny nhớ mặt kẻ tiền phong

                                                                Lỡ "anh chết tnh cờ trong qun lng" (2)

                                                                Hoặc quả đất trn m quay mi chẳng gip vng!

 

 

                                                                T.B.

 

                                                                m nay nằm tủi thn cho đất Việt

                                                                ốt hương lng cầu siu Thi Bnh Dương...!

                                                                

 

                                                     ặng Trinh Wallensttter

                                                          Mnchen, 29-9-80

                                                                (1)  1975

                                                                (2) Thơ Vĩnh Lim: "Chết thật tnh cờ trong lng qun".

 

 

 

   Contact: Vinh Liem

                   1 Applegrath Court, Germantown, MD 20876-5613 (U.S.A.)

                   E-mail: vinhliem9@aol.com; vinhliem9@hotmail.com

[Back]     [Home]