u Bút

 

 

 

                                             Một Chút Bâng Khuâng

                                             Gửi Nhà Thơ Vĩnh Liêm

 

 

                                                                    Năm năm sương tuyết hững hờ

                                                               Cuộc đời tỵ nạn t́nh cờ riêng ai

                                                                   Mà sao trong nỗi đắng cay

                                                               Chứa dư muôn khối lưu đày ruột gan.

 

                                                                                        *

                                                                                      *   *

 

                                                                   Xót xa ai trích đôi hàng

                                                               Trăm năm ai để bẽ bàng cho ai

                                                                   Ngậm ngùi nắng sớm mưa mai

                                                               Người trong giông tố nhớ ngoài lao đao.

 

                                                                                         *

                                                                                       *   *

 

                                                                   Lá rơi về cội xôn xao

                                                                Sầu rơi vọng đến cơi nào trên không?

 

                                                                       Hạt Cát

 

 

   Contact: Vinh Liem

                   1 Applegrath Court, Germantown, MD 20876-5613 (U.S.A.)

                   E-mail: vinhliem9@aol.com; vinhliem9@hotmail.com

 

                                                             [Back]     [Home]