Tập Truyện Xuất Bản

 

 

G Tị Nạn

 

"...Người được hưởng gia ti 'ngi nh gi' l một g tị nạn. Thị dn gọi l 'Mr. Refugee' v họ khng pht m được ci tn lắc lo của g. G khai tn l Nguyễn Trường Nhật. Người Mỹ khng c khiếu về ngữ m nn họ đọc Nguyễn thnh 'Nuy-en', Trường thnh 'Train', Nhật thnh 'Nat'. Ci giọng ngọng nghịu của người Mỹ khi đọc tn Nhật lm cho g buồn cười, cho nn g đề nghị họ nn gọi g l g cũng được, miễn đừng gọi tn thật của g v g khng muốn nghe ci m kỳ qui ấy. Thế l từ đ trở đi, g c ci tn rất l Mỹ: Mr. Refugee. V cũng từ đ, ci tn cng cơm của g bị xa hẳn trong tr nhớ mọi người..."

 

 

   Contact: Vinh Liem

                   1 Applegrath Court, Germantown, MD 20876-5613 (U.S.A.)

                   E-mail: vinhliem9@aol.com; vinhliem9@hotmail.com

                                                              [Back]   [Home]