Quốc Dn Khế Ước

 

 

   Tuyn Ngn

    Của

       Chnh Phủ Lm Thời Cộng Ha Việt Nam

 

Hi lng tri nhan loai yeu chuong Cong Ly, Hoa Bnh va T Do tren toan the gii!

Hi cac quoc gia t do tren the gii!

Hi toan the ong bao Viet Nam quoc noi va hai ngoai!

Hi toan the quan-can-chnh cac cap thuoc bo oi va he thong hanh chanh trong guong may

thong tr Cong Hoa Xa Hoi Chu Ngha Viet Nam!

 

ng trc canh at tri bat diet cua Hoa Cong;

ng trc bnh minh ky nguyen th 21 cua nhan loai yeu chuong hoa bnh;

ng trc s phat trien phi thng cua nen van minh khoa hoc va chan ly phung s con ngi;

ng trc s cung cc va noi kho au tram thong cua quoc dan Viet Nam trong quy ao

Cong San;

 

Sau hn mot phan t the ky ke t ngay 30 thang 4 nam 1975, nhan dan Viet Nam ren xiet di s khac nghiet bao tan cua tap oan thong tr Cong San Ha Noi, toan the quoc dan Viet Nam yeu chuong Dan Chu, T Do, Hoa Bnh, oc Lap trong cung nh ngoai nc Viet Nam long trong tuyen bo trc toan the nhan dan the gii ngay khai sinh CHNH PHU LAM THI CONG HOA VIET NAM (CPLTCHVN). Chnh Phu Lam Thi Cong Hoa Viet Nam long trong tuyen bo Muc Tieu, Ton Ch va ng Loi nh sau:

 

 1. MUC TIEU

 

Chnh Phu Lam Thi Cong Hoa Viet Nam ra i nham ap ng nguyen vong thieng lieng cua nhan dan Viet Nam va se cng quyet thc hien cac Muc Tieu tim oc sau ay:

 

 1. Bao ve Quyen-Lam-Ngi cua nhan dan Viet Nam.

 2. Bao ve Nhan Pham va Danh-D-Con-Ngi cua nhan dan Viet Nam trc cong ong nhan loai.

 3. Quyet tam danh oc Lap, T Do, Am No, Hanh Phuc cho nhan dan Viet Nam.

 4. Quyet tam san bang moi Bat Cong, Bat Nhan, Bat Ngha, Bat Tn do tap oan thong tr Cong San

             Ha Noi tao ra.

 1. Lay Tnh Thng xoa bo Han Thu; dung Nhan Ngha hoan lng ke toi ac.

 2. Cham dt moi s thu nghch vi cac lan bang va nhan dan the gii.

 3. Kien tao lai xa hoi Viet Nam tr thanh mot thanh vien mi: Hoa bnh, tien bo, yeu chuong t do, oc lap va hung manh trong cong ong the gii.

 4. Giao duc nhng ngi lam ng lac loi, do Cong San khuyen du, co c hoi hoc van va t nguyen hoi nhap vao guong may nhan sinh e song chung vi cong ong dan toc va bao ve dan toc Viet Nam.

 

 1. TON CH

 

Nhan danh 80 trieu nhan dan Viet Nam no le Cong San, Chnh Phu Lam Thi Cong Hoa Viet Nam xin cong bo Ton Ch lch s: Chnh Phu Lam Thi Cong Hoa Viet Nam la mot chnh phu cach mang do dan ma co, v dan ma thanh, bi dan ma ra. Chnh phu Lam Thi Cong Hoa Viet Nam long trong tuyen ha thc hien cac Ton Ch sau ay:

 

 1. oi vi cac Ton giao:  Di chnh the Cong Hoa Viet Nam, tat ca moi ngi dan, khong phan biet chung toc, eu c t do tn ngng.

 2. oi vi cac quoc gia t do tren the gii:  Chnh phu Cong Hoa Viet Nam oi x tren can ban bnh quyen, bnh ang, ton trong chu quyen va nen oc lap cua moi quoc gia tren nguyen tac co qua co lai.

 3. oi vi cac quoc gia lan bang:  Chnh phu Cong Hoa Viet Nam ton trong chu quyen, nen oc lap va s toan ven lanh tho cua cac nc ban. Se can thiep khi cac the che ban b Cong San hoac ke thu tm cach xam lang hay e doa.

 

 1. NG LOI

 

Viet Nam la mot quoc gia nam trong dong sinh menh dan toc toan cau nen Chnh phu Lam Thi Cong Hoa Viet Nam chu trng lay tnh thng yeu nhan loai lam cu canh song con, dung tr tue sang tao lam phng tien tang boi sc lc dan sinh. V the, Chnh phu Lam Thi Cong Hoa Viet Nam quyet tam thc hien cac ng Loi sau ay:

 

 1. Ve Chnh Tr:  Chu trng nc Viet Nam la mot nc Trung Lap khong Cong San.

 2. Ve Ngoai Giao:  Giao hao vi tat ca cac nc co cung ly tng hoa bnh va t do.

 3. Ve Quan S:  Giam thieu toi a lc lng quan s, ch u e bao ve s ven toan lanh tho.

 4. Ve Kinh Te:  Phat trien nen kinh te Nong-Ng nghiep va ky nghe nhe hau ong gop thnh vng chung vi cong ong the gii.

***

e thc thi tron ven cac Muc Tieu, Ton Ch va ng Loi tren ay, Chnh phu Lam Thi Cong Hoa Viet Nam tran trong keu goi:

-         Tat ca qui v lanh ao tinh than cac ton giao tren the gii;

-         Tat ca qui v lanh ao cac quoc gia t do tren the gii;

-         Tat ca qui v lanh ao cac Nghiep oan Cong Ky Nghe tren the gii;

-         Tat ca qui v lanh ao cac to chc phung s hoa bnh tren the gii;

-         Toan the nhan dan yeu chuong t do va hoa bnh tren the gii

Hay hau thuan nhan dan Viet Nam, thuc ay cong cuoc cach mang cua nhan dan Viet Nam yeu chuong t do va hoa bnh chong thanh cong my man.

                  -            Toan the Quan-Can-Chnh cac cap thuoc Cong Hoa Xa Hoi Chu Ngha Viet Nam hay tc khac vt bo vu kh va t bo bao lc e quay ve vi chnh ngha dan toc. Chnh phu Lam Thi Cong Hoa Viet Nam va nhan dan Viet Nam san sang dang rong vong tay on nhan nhng ngi anh em cai ta qui chanh ve vi quoc gia dan toc. Nhng phan t ngoan co se b nhan dan thang tay trng tr.

 

Nhan dan Viet Nam, noi chung, va Chnh phu Lam Thi Cong Hoa Viet Nam, noi rieng, tin tng t nay khong con co n na v a co tnh thng cua nhan dan the gii bao boc va che ch.

 

            Hoa Bnh chac chan phai en vi Nhan loai!

            Dan Chu chac chan phai en vi moi ngi!

            oc Lap chac chan phai en vi moi ngc!

            T Do chac chan phai en vi Viet Nam!

            Hoa Bnh va Cong Ly the gii muon nam!

 

Viet Nam, ngay ...... thang ...... nam .........

 

(Soan thao: VL 1989. Hieu nh: 2000)  

Ghi Chu: Ban Tuyen Ngon tren ay la ban d thao do Vnh Liem soan nam 1989 vi s gop y sau o cua nha van Chu Quang; va a c Vnh Liem hieu nh nam 2000. Cac to chc chnh tr trong hoac ngoai nc, neu can, co the x dung ban Tuyen Ngon nay cho ngay oc Lap cua Viet Nam.

 

   Contact: Vinh Liem

                    1 Applegrath Court, Germantown, MD 20876-5613 (U.S.A.)

                    E-mail: vinhliem9@hotmail.com

        [Back]   [Home]