Make your own free website on Tripod.com

CyberTombs

Những Nấm Mồ Vô H́nh

Government issued headstones in Section 34

 

Hoàng Văn Chí

1913-1988

hưởng thọ 76 tuổi

 

HOÀNG VĂN CHÍ was born in 1913 in northern Vietnam of a family of scholars with a strong revolutionary tradition. Graduated from the Lycée Albert Sarraut in Hanoi, he joined the French Socialist Party in 1936 to promote Vietnamese nationalism in co-operation with French progressives.

His medical studies being interrupted by the Japanese invasion, he turned to studying the chemical techniques of paper-making. In 1945, hoping that co-operation with communists and nationalists would lead to a democratic independent Vietnam, he joined the Vietminh Resistance. He was made director of the National Mint in Hanoi and, after the outbreak of hostilities, director of a paper-manufacturing plant. He was awarded a national citation by Ho Chi Minh in 1948 for designing and building a small hydro-electric plant which supplied the paper-works with power. After 1950, when all key-posts in North Vietnam were restricted to party-members, he was employed successively as member of a chemical research project and as a teacher in science and mathematics. In this latter capacity he attended, from December 1953 to February 1954, the Party's 're-education course' described in detail in 'From Colonialism To Communism.'

Hoang's family

***

Học Giả Hoàng Văn Chí: Mộng Lớn Chưa Thành

xx

Cụ Hoàng Văn Chí đă trút hơi thở cuối cùng vào lúc 5 giờ chiều ngày Thứ Tư, 06-07-1988 tại Bowie, Maryland.

***

Điếu Văn

(Tiễn đưa vong linh Học giả Hoàng Văn Chí về Miền Cực Lạc)

 

Cụ ơi Cụ!

Lẽ nào Cụ hóa ra người thiên cổ?

Để từ nay cách biệt cảnh Âm-Dương!

Mới hôm nào...

Cụ c̣n đi đi, nói nói b́nh thường

Và đàm đạo về chương tŕnh Văn-Hóa.

 

Cụ ơi Cụ!

Sao Cụ lại đành ḷng ra đi vội vă?

Để thân nhân, bằng hữu, những người thân...

Tất cả đều thương tiếc, khóc than

Một v́ sao rụng khỏi nền trời Văn-Hóa.

Kể từ nay Cụ mới là con người nhàn hạ

Không phải làm, suy nghĩ, hoặc âu lo...

Cho một nước Việt Nam Ḥa B́nh, Độc Lập, Tự Do...

Tất cả sống hạnh phúc, yêu thương và dân chủ.

 

Cụ ơi Cụ!

Chuyện Văn-Hóa, nghiên cứu bao lâu mới cho là đủ?

Mấy năm trời lời Cụ giảng dạy vẫn chưa phai.

Cụ đă gia công "t́m thầy học đạo" giữa ban ngày

Hai mươi năm lẻ mới h́nh thành "Nhân Văn Ư Thức Hệ"!

 

Cụ ơi Cụ!

Lũ chúng con là những người trai thế hệ

Đang bơ vơ giữa cơn băo táp phong ba.

Vào thời kỳ Văn-Hóa của Ông, Cha

Bị huỷ diệt bởi tập đoàn khát máu.

 

Cụ ơi Cụ!

Cụ đi rồi, ai sẽ là người dạy bảo?

Những điều hay, những lẽ phải, những ư nghĩa thâm sâu...

Cho lũ con học hỏi hầu hữu dụng mai sau

Cho công cuộc phục hưng, tô bồi xứ sở.

 

Cụ ơi Cụ!

Xin vĩnh biệt Cụ!

Cầu nguyện Cụ về với Ông Bà, Quốc Tổ,

Cực Lạc Viên, Cụ sẽ gặp các tri kỷ, tri âm...

Nơi dương trần, chúng con luôn tưởng nhớ cố nhân

Và tưởng tượng Cụ tiếp tục vun bồi nền Văn-Hóa.

Vĩnh biệt Cụ!

Vĩnh biệt! Vĩnh biệt một Nhà Văn Hóa!

 

Vĩnh Liêm kính điếu

Lạc Cảnh Viên, ngày 11 tháng 7 năm 1988

 

                                                                              

   Contact: Vinh Liem

                    1 Applegrath Court, Germantown, MD 20876-5613 (U.S.A.)

                    E-mail: vinhliem9@aol.com; vinhliem9@hotmail.com

                                                          [Back]        [Home]