Make your own free website on Tripod.com

Vinh-Liem's Home Page

Vĩnh-Liêm Gia-Trang

Welcome To Vinh-Liem's Home Page!

 

Kính chào quư vị ghé thăm Vĩnh-Liêm Gia-Trang!

Xin bấm vào mục dưới đây để vào từng thư-pḥng.

Xin lưu ư: Vĩnh Liêm gia-trang dùng bộ chữ Unicode UTF-8 để viết tiếng Việt. 

Nếu quư vị chưa có bộ chữ Unicode, xin download "Unicode Fonts For Windows": 

http://www.vps.org/rubrique.php3?id_rubrique=73

 

Thơ   Văn   English   Professional   Lưu Bút   Tiểu Sử Tác Giả

   Business Corner   My Favorite   CyberTombs

 

Hỡi kẽ sĩ! Hỡi những người trong trắng!

 Có bao giờ nghe tiếng gọi non sông?

Vĩnh Liêm

Sáng Tác Mới

  Vô Ngă Vô Ưu (thơ) * Vẫn Chuyện Tháng Tư (thơ) 

 

Biên Khảo

 Thơ Lục Bát * Thơ Đường Luật  

 

Vườn Hoa Văn Học

Trại Kiên Giam của Nguyễn Chí Thiệp (điểm sách) * Vài kỷ niệm về học giả Cao Thế Dung (bút kư)

 

Hương Sắc Trong Vườn Thơ

Tâm Sự Ngày Xuân Qua Thơ Ngô Minh Hằng (giới thiệu) 

 

Mục Đặc Biệt

Chuyện Bên Lề * Vấn Đề Của Chúng Ta

 

Giới Thiệu Tác Phẩm

18 Tác Giả Miền Nam trong & ngoài nước (tập truyện)

Một Góc Quê Nhà (tập truyện của Ngô Sỹ Hân)

Cuộc Chiến Chưa Tàn (hồi kư của Trần Nhật Kim)

Vùng Lầy Nước Mắt (tự truyện của Trần Nhật Kim)

 

Giới Thiệu Văn Thi Hữu

Nhà văn Trần Hoài Thư

Các Trang Nhà Thơ Mộng và Thân Thương

*  Bạn muốn về thăm xứ Quảng? Bạn không cần phải đi đâu xa, chỉ tạt vào địa chỉ sau đây:

http://thothanhuu.tripod.com

*  Bạn muốn tu hiền để ḷng thanh thản? Xin mở cánh cửa từ bi:

http://www.hoahao.org

*  Bạn muốn làm quen với một nhà văn nữ dễ thương ở hải ngoại? Xin gơ cửa:

http://huynhmai.com

* Bạn muốn đọc tin tức VN và thời sự thế giới hàng ngày, xin vào VietNest:

http://www.VietNest.com

 

   Contact: Vinh Liem

                   1 Applegrath Court, Germantown, MD 20876-5613 (U.S.A.)

                   E-mail: vinhliem9@aol.com; vinhliem9@hotmail.com

 

Designed by Vinh Liem 2002