Make your own free website on Tripod.com

Thơ Vĩnh Lim

***********

 

Chuyen Thang T en

 

 

 

 

That kinh hai khi nh hoai chuyen cu!

Thang T BuonVang, chuyen Thang T en.

at nc toi a co nhng ngi hen,

V s chet nen am tham chay trc.

 

Cung co ke v tham quyen, nhu nhc,

Nen au hang, quy phuc e an than.

Mac quan hung, tng gioi, ca thng dan

Song hay chetcha can! Thay ke chung!

 

Trc tang toc, ho chang he nao nung,

Mien lam sao than ho c an toan.

Vinh than roi th ho phai lo toan,

e bao ve gia tai khi luc bien.

 

Chuyen at nc nh chuyen ngi i bien,

He song to th neo ben nam nha.

Khi bnh minh lo dang, het phong ba,

Th ri ben, dong thuyen ra bien ca.

 

Lam mat nc, ho chang he nhuc nha,

Nay quay au quy phuc ke thu chung.

Neu khong ngu, th cung b khat khung,

Thoi het chuyen, chang con g ang noi!

 

(c Pho, 27-03-2004)

 

Vnh Liem

 

 

   Contact: Vinh Liem

                       1 Applegrath Court, Germantown, MD 20876-5613 (U.S.A.)

                       E-mail: vinhliem9@hotmail.com

 

 

 [Home]  [Next]