Make your own free website on Tripod.com

Thơ Vĩnh Lim

***********

Chuc mng nam mi cho ta

 

Sau mi mot tuoi roi ay!

Cuoc i t nan ch ngay hoi hng.

Cai ta oi luc tam thng,

Nhieu khi lam cam, nhung nhung cho qua.

Thng mnh roi lai xot xa

Que hng, at nc that la kho au!

Nam nhi bac trang mai au,

Long au nh cat, noi sau menh mang.

Que nha con canh lam than,

Th than t nan con sang noi g!

Nam nay con kh biet i,

Bon ngi da thu tr v a lau.

Vet v cua cai lam giau,

The nao cung phai sang Tau dung than.

Tra i song mi cho dan,

T Do, Dan Chudan can dan yeu.

Tra cho song nui moi ieu,

Niem tin tn ngng, chuong chieu ngan vang

Nam nay lch s sang trang,

Ngi ngi ve lai xom lang than thng.

Khong con song canh ly hng,

Ngay Xuan hoi ngo, pho phng hoan ca.

Chuc mng nam mi cho ta,

Sau mi mot tuoi that la tre trung.

 

(c Pho, 01-01-2004)

 

Vnh Liem

 

 

   Contact: Vinh Liem

                    1 Applegrath Court, Germantown, MD 20876-5613 (U.S.A.)

                     E-mail: vinhliem9@hotmail.com

 

 

 [Home]  [Next]